Poppers-Store.nl

Poppers Tips

Je kunt risico's met poppers proberen te beperken. Zie onderstaande tips voor poppers.

- Slik poppers nooit in! Dat is erg gevaarlijk.
- Raak de vloeistof niet aan, want deze vloeistof irriteert de huid en neusslijmvliezen.
- Pas op met vuur. Poppers zijn vluchtig en brandbaar!
- Zorg dat je op een veilig plek bent en niet kan vallen of je verwonden.
- Probeer je er mentaal op voor te bereiden dat je het flesje na 1 of 2 keer weg doet. Poppers geven "trek in meer".
- Combineer poppers niet met andere drugs.
- Gebruikt poppers niet in combinatie met erectiemiddelen.
- Gebruik in combinatie met Temazepam (behoort tot de benzodiazepinen, in dit geval een slaapmiddel) kan ernstige benauwdheid veroorzaken, vooral als de gebruiker al astmatische klachten heeft. Opname in het ziekenhuis (in verband met zuurstofgebrek) kan het gevolg zijn